Clubwerking

Bij een sportieve vzw zijn er heel wat taken te vervullen. Om deze optimaal te kunnen uitvoeren heeft VC Tesla Lint volgende structuur :

Onze vzw functioneert door middel van vier samengestelde werkgroepen (Units), centraal verankerd door een dagelijks bestuur. In deze laatste groep zetelen een voorzitter, erevoorzitter, penningmeester, twee secretarissen, een jeugdcoördinator, een sportief manager en een extra bestuurslid. Hierbij kent elke Unit zijn vertegenwoordiging door minstens één persoon. Het dagelijks bestuur kan je raadplegen via bestuur [at] teslalint.be.

De Unit SPORT is verantwoordelijk voor alles wat met de sportieve aspecten van de sportclub te maken heeft: alle verbonden (VVB, AVF, Gewest Antwerpen, SPORTA, KWB), onze jeugdwerking ('Team Jeugd' inclusief de werkgroep ‘jeugdweekend’), onze trainer/coaches, onze (jeugd)scheidrechters, onze markeerders en terreinafgevaardigden, ploegafgevaardigden, alle competitieaangelegenheden tot en met de gemeentelijke subsidieaanvraag vallen onder de verantwoordelijkheden van deze Unit.
Bereikbaar via sport [at] teslalint.be en voor de jeugdwerking teamjeugd [at] teslalint.be.

De Unit FINANCE houdt zich bezig met de financiële aspecten. Naast het begroten en budgetteren van onze algemene werking, het innen van lidgelden en opbrengsten van activiteiten en de sponsorwerking, draagt deze Unit ook een verantwoordelijkheid in onze sportadministratie, onze statutaire vzw verplichtingen en in de boekhoudkundige aangelegenheden: finance [at] teslalint.be

De Unit FACILITIES waakt over het sportmateriaal, de trainingsfaciliteiten, de outfits waarin we spelen, het coördineren van het ballenpark tot en met de reinheid van onze sportzalen en kleedkamers, waar immers ieder lid een verantwoordelijkheid draagt. Ook de beachvolleybal-locatie valt onder deze unit. Hen contacteren kan via facilities [at] teslalint.be.

De Unit COMMUNITY staat garant voor het globale communicatieplatvorm: website, sociale media, de huisstijl, de interne en externe communicatie, visuele multimedia tot en met de communicatie en interne opvolging van het evenementenpakket. community [at] teslalint.be is hun correspondentieadres.

Functieomschrijvingen van de bestuursleden vind je in volgend document.