Lidgelden

 1. Het lidgeld zal voortaan steeds uit twee delen bestaan:
  1. Het eerste deel bedraagt 20 €. Je ontvangt hiervoor een lidkaart van VC Tesla Lint en deze geeft je recht op het GRATIS bijwonen van alle wedstrijden van de club.
  2. Het tweede deel is afhankelijk van de ploeg(en) waarin je speelt.
 2. We voorzien een familiekorting van 10 % bij drie spelende leden van één gezin en 15% bij vier of meer spelende leden van één gezin.
 3. VVB-jeugd is een speler tot 18 jaar (leeftijd vastgesteld op 1 september van het startende seizoen), ongeacht de ploeg waarin hij/zij speelt.
 4. Lidgelden van seizoen X/X+1 worden betaald VOOR 1 mei X, zo niet dan wordt er geen lidkaart besteld bij het betreffende verbond/ de betreffende verbonden.
 5. Leden waarvoor puntje 4 (betalen voor 1 mei X) niet haalbaar is, kunnen dit voor 20 april X melden, enkel aan finance [at] teslalint.be, zodat er in onderling overleg een aanbetalingsplan kan opgesteld worden. Sowieso moet een derde betaald worden voor 1 mei X en moet het volledige bedrag betaald zijn voor 15 september X.
 6. De lidgeldbrieven worden gemaild op basis van de ons beschikbare mailadressen. Indien je voor 15 april X geen lidgeldbrief hebt ontvangen, word je geacht om zelf contact op te nemen met finance [at] teslalint.be. Let op, de brieven worden automatisch verstuurd vanuit Twizzit, check zeker ook je SPAM-filter, want sommige servers durven zo’n berichten in je SPAM-folder doen belanden.
 7. Het is de verantwoordelijkheid van de ploegafgevaardigden om mee op te volgen of al hun spelers het juiste mailadres hebben kenbaar gemaakt aan de club en/of ze hun lidgeldbrief ontvangen hebben
 8. Ploegen met te weinig aanbetaalde spelers, zullen niet ingeschreven worden bij het betreffende verbond.

 

Overzicht lidgelden 2018-2019:

  NU 2018/2019 Totaal 2018/2019
VVB senioren 230 € 20 € + 230 € 250 €
VVB-jeugd  155 € 20 € + 150 € 170 €
Pré-volley 105 € 20 € + 90 € 110 €
Sporta 180 € 20 € + 160 € 180 €
KWB 85 € 20 € + 65 € 85 €
VVB-Sporta 265 € 20 € + 270 € 290 €
VVB-Sporta jeugd   20 € + 190 € 210 €
Start to volley 85 € 20 € + 65 € 85 €

 

Opmerkingen:

 • Nieuwe leden in het seizoen X/X+1:
  • betalen hun lidgeld uiterlijk binnen de 4 weken na aanvraag lidmaatschap (indien dit niet haalbaar is nemen ze binnen de 2 weken na aanvraag lidmaatschap contact op met finance [at] teslalint.be om een aanbetalingsplan op te stellen)
  • krijgen een korting van 40 % bij aansluiting na 31 december van het jaar X
 • Nieuwe jeugdspelers (Pré-volley of VVB-jeugd) kunnen drie keer komen meetrainen alvorens te beslissen om lid te worden.
 • Terugbetaling gedeelte van het lidgeld:
  • De gedeeltelijke terugbetaling wordt pas gegeven nadat eerst het volledige lidgeld werd betaald.
  • Elke vraag tot afwijking (door zwangerschap, langdurige blessure aan de start van het seizoen, studie in het buitenland (minimum 3 maanden), …) mag gericht worden aan finance [at] teslalint.be en wordt geagendeerd op de eerstvolgende Raad van Bestuur.
  • Eventuele terugbetaling gebeurt steeds op het einde van het seizoen.