Lidgelden

1. We voorzien een familiekorting van 10 % bij drie spelende leden van één gezin en 15% bij vier of meer spelende leden van één gezin.

2. Jeugdspeler is een speler tot 18 jaar (leeftijd vastgesteld op 1 september van het startende seizoen), die uitsluitend in jeugdploegen speelt.

3. Lidgeldfacturen worden voor 1 juni verzonden en worden betaald voor 30 juni.

4. Leden waarvoor puntje 3 niet haalbaar is, kunnen dit na het ontvangen van hun factuur melden aan finance [at] teslalint.be zodat er in onderling overleg een aanbetalingsplan kan opgesteld worden.

5. De lidgeldbrieven worden gemaild op basis van de ons beschikbare mailadressen. Indien je voor 30 juni geen lidgeldbrief hebt ontvangen, word je geacht om zelf contact op te nemen met finance [at] teslalint.be. Let op, de brieven worden automatisch verstuurd vanuit Twizzit, check zeker ook je SPAM-filter, want sommige servers durven zo’n berichten in je SPAM-folder doen belanden.

6. Indien je wel een factuur hebt ontvangen waarin iets niet correct staat of indien je geen lid meer zal zijn van VC Tesla Lint, vragen we je dit spoedig door te geven aan finance [at] teslalint.be.

7. Het is de verantwoordelijkheid van de ploegafgevaardigden om mee op te volgen of al hun spelers het juiste mailadres hebben kenbaar gemaakt aan de club en/of ze hun lidgeldbrief ontvangen hebben.

8. Voor leden waarvan we geen betaling of bericht hebben ontvangen voor de deadline zullen we geen lidkaart aanvragen bij het desbetreffende verbond, zonder lidkaart is het niet mogelijk om mee te spelen in wedstrijden.

9. Actieve leden zullen ook komend seizoen, gratis naar onze eerste heren en eerste dames kunnen gaan kijken.

 

OVERZICHT LIDGELDEN 2023-2024:

CATEGORIE

LIDGELD 2022-2023

Pré-volley (U7 & U9)

€ 140

ZR JU11, JU13, JU15

€ 325

MU11, MU13, MU15, MU17, JU17

€ 250

SPORTA

€ 195

VVB - Promo reeks

€ 350

VVB - Gewest reeks

€ 300

KWB

€ 75

VVB Promo + SPORTA

€ 375

VVB Gewest + SPORTA

€ 325

VVB Promo + JEUGD

€ 350

VVB Gewest + JEUGD

€ 300

SPORTA + JEUGD

€ 260

VVB + SPORTA + JEUGD

€ 350

 OPMERKINGEN:

Nieuwe leden in de loop van het seizoen X/X+1:

▪ betalen hun lidgeld uiterlijk binnen de 4 weken na aanvraag lidmaatschap (indien dit niet haalbaar is nemen ze binnen de 2 weken na aanvraag lidmaatschap contact op met finance [at] teslalint.be om een aanbetalingsplan op te stellen)
▪ krijgen een korting van 40 % bij aansluiting na 31 december van het jaar X
▪ Nieuwe jeugdspelers (Pré-volley of VVB-jeugd) kunnen drie keer komen meetrainen alvorens te beslissen om lid te worden.

Terugbetaling gedeelte van het lidgeld:

▪ De gedeeltelijke terugbetaling wordt pas gegeven nadat eerst het volledige lidgeld werd betaald.
▪ Elke vraag tot afwijking (door zwangerschap, langdurige blessure aan de start van het seizoen, studie in het buitenland (minimum 3 maanden), …) mag gericht worden aan finance [at] teslalint.be en wordt geagendeerd op het eerstvolgende Bestuursorgaan.
▪ Eventuele terugbetaling gebeurt steeds op het einde van het seizoen