Lidgelden

 1. Er zijn enkele aanpassingen in het lidgeld voorzien voor seizoen 2019-2020 ten opzichte van 2018-2019. Zo hebben we getracht om het evenwicht in de kost per spelmoment te verbeteren voor spelers die enkel Sporta ten opzichte van spelers die VVB+Sporta of Jeugd+Sporta spelen. De nieuwe lidgelden kan u hieronder in een overzicht terug vinden.
 2. We voorzien een familiekorting van 10 % bij drie spelende leden van één gezin en 15% bij vier of meer spelende leden van één gezin.
 3. VVB-jeugd is een speler tot 18 jaar (leeftijd vastgesteld op 1 september van het startende seizoen), ongeacht de ploeg waarin hij/zij speelt.
 4. Lidgelden worden betaald voor 15 juni.
 5. De facturen zullen in de week van 13 mei verzonden worden.
 6. Leden waarvoor puntje 4 niet haalbaar is, kunnen dit na het ontvangen van hun factuur menden aan finance [at] teslalint.be, zodat er in onderling overleg een aanbetalingsplan kan opgesteld worden.
 7. De lidgeldbrieven worden gemaild op basis van de ons beschikbare mailadressen. Indien je voor 12 mei geen lidgeldbrief hebt ontvangen, word je geacht om zelf contact op te nemen met finance [at] teslalint.be. Let op, de brieven worden automatisch verstuurd vanuit Twizzit, check zeker ook je SPAM-filter, want sommige servers durven zo’n berichten in je SPAM-folder doen belanden.
 8. Indien je wel een factuur hebt ontvangen waarin iets niet correct op staat of indien je geen lid meer zal zijn van VC Tesla Lint tijdens seizoen 2019-2020, mag dit ook doorgegeven worden aan finance [at] teslalint.be.
 9. Het is de verantwoordelijkheid van de ploegafgevaardigden om mee op te volgen of al hun spelers het juiste mailadres hebben kenbaar gemaakt aan de club en/of ze hun lidgeldbrief ontvangen hebben.
 10. Voor leden waarvan we geen betaling of bericht hebben ontvangen voor de deadline zullen we geen lidkaart aanvragen bij het desbetreffende verbond, zonder lidkaart is het niet mogelijk om mee te spelen in wedstrijden.
 11. Actieve leden zullen ook komend seizoen, gratis naar onze eerste heren en eerste dames kunnen gaan kijken

Overzicht lidgelden 2019-2020:

 

2018/2019

2019/2020

VVB senioren

250 €

250 €

VVB-jeugd 

170 €

170 €

Pré-volley

110 €

110 €

Sporta

180 €

170 €

KWB

85 €

65 €

VVB-Sporta

290 €

300 €

VVB-Sporta jeugd

210 €

220 €

Start to volley

85 €

90 €

Opmerkingen:

 • Nieuwe leden in het seizoen X/X+1:
  • betalen hun lidgeld uiterlijk binnen de 4 weken na aanvraag lidmaatschap (indien dit niet haalbaar is nemen ze binnen de 2 weken na aanvraag lidmaatschap contact op met finance [at] teslalint.be om een aanbetalingsplan op te stellen)
  • krijgen een korting van 40 % bij aansluiting na 31 december van het jaar X
 • Nieuwe jeugdspelers (Pré-volley of VVB-jeugd) kunnen drie keer komen meetrainen alvorens te beslissen om lid te worden.
 • Terugbetaling gedeelte van het lidgeld:
  • De gedeeltelijke terugbetaling wordt pas gegeven nadat eerst het volledige lidgeld werd betaald.
  • Elke vraag tot afwijking (door zwangerschap, langdurige blessure aan de start van het seizoen, studie in het buitenland (minimum 3 maanden), …) mag gericht worden aan finance [at] teslalint.be en wordt geagendeerd op de eerstvolgende Raad van Bestuur.
  • Eventuele terugbetaling gebeurt steeds op het einde van het seizoen.