Verzekering

ALGEMEEN
  • Download hieronder het ongevallenformulier van VVB of SPORTA. Vul dit zo volledig mogelijk in! Zeker en vast alle persoonlijke gegevens invullen, maar ook een heel uitgebreide omschrijving van waar, wat en hoe het ongeval gebeurd is. Ook getuigen, zoals meestal jou trainer zijn hiervan belang, vergeet hen niet! De verzekering baseert zich immers op deze informatie, en als dit te onduidelijk is, kan het zijn dat de terugbetaling van de kosten geweigerd wordt!
  • Bezorg het formulier max. 1 week na de feiten bij de juiste secretaris. Aangiftes die pas 10 dagen na het ongeval bij de verzekering toekomen, kunnen geweigerd worden!! Vergeet ook geen klever van de ziekenkas erbij te steken!
  • Na enkele weken krijg je een dossiernummer, dit moet je vanaf dan op alle briefwisseling met de verzekering vermelden.
SPORTA
  • Download hier het ongevallenformulier.
  • Rekeningen die je krijgt van dokter, ziekenhuis, kinesist,... die betrekking hebben op het ongeval moet je versturen naar Ethias, Prins Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt. Je stuurt best een kopie, zodat je de originele papieren bij kan houden.
VVB-leden en Jeugdspelers:

Een toelichting over de sportverzekering kan je vinden op de VVB-website. Hierin worden 2 Items aangehaald:

  • Verzekeringen die automatisch verworven zijn ingevolge lidmaatschap bij de VVB.
  • De mogelijkheid tot individueel te onderschrijven door de clubs voor wettelijk verplichte en/of aanbevolen verzekeringen.

Werkwijze voor ongevallen, die zich voordoen vanaf 01/10/2013:

  • Vul een ongevalaangifte (link) in zodat je over de nodige informatie beschikt.
  • Breng het ongeval in via het Extranet van Ethias. De handleiding kan men hier terugvinden.
  • Laat het geneeskundig getuigschrift opmaken door de behandelende geneesheer en verstuur dit naar de verzekeringsmaatschappij Ethias - Sportongevallen - volleybal, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt. Zonder geneeskundig getuigschrift wordt het ongeval NIET aanvaard.