Verzekering

ALGEMEEN
 • Download hieronder het ongevallenformulier van VVB of SPORTA. Vul dit zo volledig mogelijk in! Zeker en vast alle persoonlijke gegevens invullen, maar ook een heel uitgebreide omschrijving van waar, wat en hoe het ongeval gebeurd is. Ook getuigen, zoals meestal jou trainer zijn hiervan belang, vergeet hen niet! De verzekering baseert zich immers op deze informatie, en als dit te onduidelijk is, kan het zijn dat de terugbetaling van de kosten geweigerd wordt!
 • Het geneeskundig attest, achteraan het ongevalformulier, dient door de behandelende arts ingevuld te worden. Het is ook mogelijk dat de arts zelf een attest opmaakt en meegeeft. 
 • Bezorg het (de) formulier(en) max. 1 week na de feiten bij de juiste secretaris. Aangiftes die pas 10 dagen na het ongeval bij de verzekering toekomen, kunnen geweigerd worden!!
  Vergeet ook geen klever van de ziekenkas erbij te steken!
 • Na enkele weken krijg je een dossiernummer, dit moet je vanaf dan op alle briefwisseling met de verzekering vermelden.
 • Met de rekeningen van dokter, apotheker, kinesist, ziekenhuis,… ga je eerst naar het ziekenfonds. Dat betaalt al een deel van de kosten terug en maakt een verschilstaat op (kwijtschrift geneeskundige verstrekkingen).
 • Vervolgens stuur je de stavingsstukken en verschilstaten van het ziekenfonds naar Ethias (met vermelding van het dossiernummer en rekeningnummer).
SPORTA
 • Download hier het ongevallenformulier.
 • Bezorg het ongevallenformulier en het geneeskundig attest aan secretarissporta [at] teslalint.be
VVB en JEUGDSPELERS
 • Download hier het ongevallenformulier.
 • Bezorg het ongevallenformulier en het geneeskundig attest aan secretarisvvb [at] teslalint.be