Attitude

Wanneer je met een jeugdwerking bezig bent, is het belangrijk dat er binnen deze opleiding enkele regels worden afgesproken waaraan de spelers zich dienen te houden. Je speelt immers niet alleen bij een club, maar door je manier van je te gedragen werk je ook mee aan het imago van deze club.

Daarom is het belangrijk voor de spelers om te weten wat kan en niet kan binnen de club:

 • Alle activiteiten gebeuren in groepsverband: trainingen, wedstrijden, clubactiviteiten, de zaal opruimen, ...
 • Niet-deelname aan geplande activiteiten, zowel sportieve- als clubactiviteiten, worden steeds persoonlijk en vooraf aan de betrokken trainer, coach of organisator gemeld.
 • Alle problemen worden met de betrokken trainer of coach besproken.
 • Een blessure wordt voor de aanvang van iedere activiteit persoonlijk aan de trainer gemeld.
 • Na elke training of wedstrijd is een stortbad noodzakelijk. De kleedkamer wordt hierbij nadien steeds netjes achtergelaten.
 • Iedere speler is verantwoordelijk voor zijn sportuitrusting.
 • Iedere speler neemt in de mate van het mogelijke steeds deel aan alle sportieve of extrasportieve organisaties van de club. - Een afwezigheid kan enkel mits opvoorhand te verwittigen.
 • Iedereen werkt mee aan de goede sfeer in de ploeg en in de club.
TRAININGEN & WEDSTRIJDEN
 • Iedereen is vijf minuten voor aanvang van een training en veertig minuten voor aanvang van een wedstrijd aanwezig in de sporthal en dit in sportkledij.
 • Bij een wedstrijd op verplaatsing is iedereen vijf minuten voor het vertrekuur op de aangeduide vertrekplaats aanwezig.
 • Tijdens de trainingen en de wedstrijden volgen alle spelers de richtlijnen van de trainer of de coach.
 • Bij een time-out verzamelen alle spelers, ook de reservespelers zich rond de trainer of de coach.
 • Men verlaat nooit zonder toestemming een training of een wedstrijd.
 • Na de training of de wedstrijd wordt al het gebruikte materieel netjes weggeborgen op zijn oorspronkelijke plaats.
 • Er wordt nooit gerookt in de kleedkamers of in de sportzaal.