In Memoriam Luc Geens

Diep bedroefd, maar gesteund door onuitwisbare herinneringen, delen wij u mee dat te midden van naaste familie, Luc Geens is overleden op 7 augustus 2022 te Mechelen, in de palliatieve eenheid van het St. Maartenziekenhuis, op de veel te jonge leeftijd van 56 jaar.

Het doet ons allen enorm verdriet Luc te moeten laten gaan, een immer opgewekte man die nauw betrokken was bij onze Lintse volleybalclub. Niet alleen als speler en supporter van zijn volleyballende zonen, maar ook als sponsor van het eerste uur, met een opmerkelijke trouwheid, was geen vraag hem te veel en was hij steevast enthousiast aanwezig op zo vele volleybalactiviteiten en -evenementen, vergezeld van zijn gezin en familie. Hij stelde zijn magazijnen met plezier ter beschikking van de club, stond immer paraat met raad en daad.

We zijn Luc dan ook zeer dankbaar voor zijn onmiskenbare bijdrage om onze club te brengen tot het gezonde, bruisende gegeven dat het nu is. Hij staat in ons clubhart gegrift en vele huidige en vroegere clubleden houden vast aan de mooie herinneringen die ze met Luc deelden.

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar Luc’s echtgenote Mieke, zonen Nick, Ben en Michaël, familie en geliefden, en wensen hen alle sterkte.